ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช


ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
1.เตรียมอาหารสำหรับใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
2.ฟอกทำความสะอาดเนื้อเยื่อ
3.เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
4.ย้ายปลูก

 การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
1).ผสมสารเคมี
2).ปรับ pH ของอาหารเป็น 5.67 - 5.70
3).ตักใส่ขวด
4).นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 เซลเซียส  
ความดัน  15 ปอนด์/ตารางนิ้ว นาน 15-20 นาที

อาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ธาตุอาหารที่พืชต้องการ แบ่งเป็น ธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการในปริมาณมาก เช่น ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โปแตสเชี่ยม ฯ และธาตุอาหารรองที่พืชต้องการในปริมาณที่น้อย เช่น เหล็ก, สังกะสี, ทองแดง, โบรอน ฯลฯ 
การฟอกทำความสะอาดเนื้อเยื่อ
1.     เลือกชิ้นพืชที่ต้องการ
2.     เตรียมสารสำหรับฟอก เช่น คลอร็อกซ์
3.     เขย่าสารฟอกเนื้อเยื่อ เพื่อทำให้เนื้อเยื่อปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ โดยต้องทำในตู้ปลอดเชื้อ
4.     ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก
5.     เพาะเลี้ยงชิ้นส่วนที่เลี้ยงไว้
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
1).เพาะเลี้ยงเพื่อกระตุ้นให้ชิ้นพืชเกิดยอดใหม่
2).เพาะเลี้ยงเพื่อกระตุ้นให้ชิ้นพืชจำนวนมาก
3).เพาะเลี้ยงเพื่อกระตุ้นให้เกิดราก
4).เก็บรักษาเนื้อเยื่อไว้ที่ห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส มีความเข้มแสง 2,000 ลักซ์ และให้แสงนาน
14 ชม./วัน


การย้ายปลูก
ย้ายปลูกและปรับสภาพต้นในวัสดุปลูกที่เป็นขี้เถ้าแกลบ และเก็บรักษาไว้ในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส
1.   ย้ายปลูกลงถุงดำที่มีวัสดุเพาะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น